Cengiz Aygün : “Rol model olmak istiyorum”

Kastamonu’da medya, spor, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetimlerin içinde bulunduğu birçok alana maddi destek sağlayan işadamı Cengiz Aygün, bu alanda Kastamonulu iş adamlarına rol model olma amacını taşıdığını kaydetti.

Kastamonu’dan ticari ya da siyasi bir beklentisinin olmadığına dikkat çeken iş adamı Cengiz Aygün, “Ben Kastamonu’nun çocuğuyum, her Kastamonulu iş adamının yapması gerektiği gibi ilime, karınca misali bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kastamonu’nun çok şeye ihtiyacı var. Çok zenginim diye bir iddiam yok, sade bir vatandaşım. Benden kat kat zengin iş adamlarımız var, belki onlar da bu vesileyle ‘Biz unutmuştuk, Cengiz bize hatırlattı’ der ve benim yaptıklarımın 10 mislini yaparlar.” dedi.