TSO’DA PİROLİZ TESİSİ PROJE TOPLANTISI YAPILDI

KARABÜK Ticaret ve Sanayi Odası ile Karabük Belediyesi ve Karabük Üniversitesi ile ortağı olduğu

‘’ Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi İle Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı’ ’projesi bilgilendirme yapıldı.

Bu projenin uygulamnasıyla birlikte , Türkiye’de kar amacı gütmeyen, sosyal sorumluluk kapsamında kurulan ilk prolize tesisi ile 600 ton plastik atığın işlem görmesi ve geri dönüşüme kazandırılması sağlanacağı dile getirildi.

Yine ,  plastik atıkların prolize yöntemiyle bertaraf edilerek pirolitik yakıt ve tiner gibi tekrar

kullanıma uygun ürünler haline gelmesini sağlayacağı belirtildi.

Toplantı sonunda yapılan açıklamada,  tesisin ülkemizde bir çok konuda ilk olacağı gibi diğer ülkeler arasında da prolize tesisler sıralamasında ilk 10 ülkeden biri olacağı bildirildi.