RIFAT KOCA AK PARTİDEN ADAY ADAYI OLDU

İLÇEMİZ işadamlarından Rıfat Koca, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler Ak Parti’den Belediye Başkan adaylığı için aday adaylığı müracaatında bulundu.
Koca, beraberinde partililer ve dostları ile Ak Parti Yenice İlçe Teşkilatı’na giderek aday adaylığı müracaatını İlçe Başkanı Yılmaz Kırık’a yaptı.

Ak Parti’den Belediye Başkan aday adayı olan Rıfat Koca’da yaptığı konuşmada;  “Yenice’mizin hizmetlerden faydalanması için bu göreve talip oldum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, diğer aday adayı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum ” dedi.

 

Ak Parti Belediye Başkan Aday Adayı Rıfat Koca Kimdir?

04  Ocak 1959 yı­lın­da Ye­ni­ce’nin Bağ­ba­şı kö­yün­de doğdu. İlk ve Or­ta­oku­lu Ye­ni­ce’de, Li­se­yi Zon­gul­dak’ta bi­tir­di. Dicle Üni­ver­si­te­si Alman Dili ve Ede­bi­ya­tı Bö­lü­mü­nü Di­yar­ba­kır’­da bi­tir­di. Yük­se­ko­ku­lu bi­tir­dik­ten sonra, İzmir Bor­no­va’da kısa dönem as­ker­lik gö­re­vi­ni yaptı. 1971-1972 ve 1979-1980 yıl­la­rın­da birer yıl sü­rey­le Al­man­ya’da kaldı.

Daha sonra il­çe­miz­de mar­ket iş­let­me­ci­li­ği ile ti­ca­re­te atıl­dı. Halen, il­çe­miz­de ku­yum­cu­luk ve ke­res­te ti­ca­re­ti yapan Rıfat Koca, Ak Parti Ye­ni­ce İlçe Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi bayan Sa­fi­ye Koca ile evli.