NİSAN AYI KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

TÜRKİYE’de 2021 Nisan ayın­da 66 bin 651 adedi ikin­ci el satış olmak üzere top­lam­da 95 bin 863 konut sa­tıl­dı.

Konut sa­tış­la­rın­da, İstan­bul 19 bin 260 konut sa­tı­şı ve %20,1 ile en yük­sek paya sahip oldu.

Ülke uy­ruk­la­rı­na göre en çok konut sa­tış­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da; Nisan ayın­da İran va­tan­daş­la­rı Tür­ki­ye’den 557 konut satın alımı ya­pa­rak ilk sı­ra­yı aldı. İran va­tan­daş­la­rı­nı sı­ra­sıy­la, 546 konut ile Irak, 402 konut ile Rusya Fe­de­ras­yo­nu, 229 konut ile Af­ga­nis­tan ve 188 konut ile Ka­za­kis­tan va­tan­daş­la­rı iz­le­di.

2021 Nisan ayın­da Zon­gul­dak’ta 268 adedi ikin­ci el satış olmak üzere top­lam­da 392, Ka­ra­bük’te 206 adedi ikin­ci el satış olmak üzere top­lam­da 258, Bar­tın’da da 107 adedi ikin­ci el satış olmak üzere top­lam­da 152 konut sa­tıl­dı.