HAYDİ YENİCELİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN KİTAP KAMPANYASINA DESTEĞE

İLÇEMİZ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan okullara kitap kampanyasına Yenicelilerin katkısı bekleniyor. Yeniceli’nin bu güzel kampanyaya destek vereceğinden kuşku duyulmuyor.

Kampanyanın kamuoyunda kabul görmesi için şehir yöneticilerinin teşvik edici hareketler göstermeleri ve kampanyaya katıldıklarına ilişkin mesajları iletişim kanallarından vermeleri de bekleniyor.