Belediyelerin vergi gelirlerinden yapılacak kesintiler artırıldı

BELEDİYELER ve bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından alacakları paylarda yapılan kesintileri düzenleyen kararda değişiklik yapılarak, bütçeden yapılacak kesinti oranları artırıldı.

Belediyelerin daha önceki yapılandırmalar ve 6186 sayılı Amme Alacakları Hakkında kanun kapsamındaki borçlarına karşılık için bütçe vergi gelirleri paylarından yüzde 40 vergi kesintisi yapılıyordu. Yeni düzenlemeyle bu kesintiye ek olarak yüzde 10’luk bir kesinti daha yapılması hükme bağlandı.

Aynı madde uyarınca 1 Mart 2010’dan sonra borcu bulunmayan belediyeler için yüzde 25 olan kesinti oranına ise ilave yüzde 25’lik kesinti daha yapılacak.

Öte yandan belediyelerin borçları üzerinden bütçe paylarından yapılacak kesintileri içeren 4’üncü maddeye, son yapılan 7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında yeniden yapılandırılan borçlar eklendi.