Eğitim İle Engelsiz Yarınlar Projesi Başlatıldı

Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bedensel Engelliler Yardımlaşma ve Koruma Derneği ile işbirliği içerisinde yürütülen ‘EĞİTİM İLE ENGELSİZ YARINLAR’ projesinin çalışmaları başlatıldı.

Projede toplumun; engelli bireyleri anlamaması, yaşadıkları hayat içerisinde onları fark etmemesi, engelli bireylerin toplumla bütünleşmesi yönünde yoğun sorunlar yaşamasına neden olması projenin temel ortaya çıkış sebebi.

Bu projeyle toplumda dezavantajlı durumda olan engelli birey ve ailelerinin yaşadıkları sorunlar hakkında toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanacağı düşünülüyor.

Projenin 8 aylık bir dönemi kapsamasıyla birlikte bu zaman çerçevesinde sırasıyla; Cihanbey, Yortan, Güney, Özal Mahallesi ve Yenice merkezde halkı bilgilendirme çalışmaları ve seminerler düzenlenerek, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında yapılacak olan Piknik ve Şenlik etkinlikleriyle tamamlanacağı belirtildi.

Yenice Bedensel Engelliler Yardımlaşma ve Koruma Derneği tarafından hazırlattırılan proje geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanarak, çok başarılı bulunmuş  ve destek kapsamına alınmıştı.

Eğitim ile Engelsiz Yarınlar Projesinin Amacı

Yenice Bedensel Engelliler Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Yusuf Onur, Projenin amacını şu maddelerle özetledi;

Engelli bireylerin eğitimden ve sosyal hayattan soyutlanmasının önüne geçmek,

Dezavantajlı öğrencilerin topluma aktif ve eşit katılımını sağlamak,

Engelli bireylerin yaşam kalitelerinin arttırılması sağlamak,

Toplumda engelli bireyler ve ailelerine karşı farkındalık oluşturmak

Engelli öğrencilerin toplum içindeki rollerini gerçekleştirebilmelerini, sosyal ilişkiler kurabilmelerini, işbirliği içinde çalışabilmelerini, üretici ve mutlu bir birey olarak yetişmelerini, kendi kendine yetebilecek temel yaşam becerilerini geliştirebilmelerini sağlamak,

Engelli bireyleri ötekileştirmeden toplumun bir parçası olduğu bilincini yerleştirmektir.