Yenice’de Tarım Derneği kuruldu

İlçemizde yeni, bir dernek daha kuruldu.

İlçemizde Tarım Hizmetleri ve Tarım Ürünlerini Geliştirme ve Tanıtma Derneği kurularak faaliyete geçti.

Derneğin amacının, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, sosyal hukuk devleti içinde tüm üyelerin, ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük haklarını koruyup geliştirmek, Yenice tarımının sorunlarının tespiti ve sorunlarına çözüm alternatiflerinin bulunması çabaları ile  üreticilerin tarım tekniğine uyum sağlamalarına ilgili ve yetkililere yardımcı olma ve kamuoyunu bilgilendirme, tarım sektörü ile ilişkili her türlü faaliyette bulunmak, tarım ve hayvancılık ile ilgili projeler üretmek, uygulama çalışmaları yapmak, bu alanda çalışan üyeler, kişiler ve kuruluşlar arasındaki iletişim ve işbirliğinin etkinleştirilmesine katkı sağlamak, Yenice tarımsal ürünlerini tanıtmak ve işletmek, tarım alanlarını ve sulak alanları korumak kirlenmelerine karşı mücadele etmek amacıyla kurulduğu öğrenildi.

Yenice Tarım Hizmetleri ve Tarım Ürünlerini Geliştirme ve Tanıtma Derneği’nin Başkanlığını Soner Aydın, Başkan Yardımcılığını Ercan Cebecik, Genel Sekreterliğini Ekin Şenol, Saymanlığı Tuncay Karaköse, Üyeliğini ise Hakan Yılmaz, Hüsnü Yanıkoğlu ve Onur Taş yapıyor.