YENÇEV DESTEK BEKLİYOR

YENİCE PLATFORMU   Yenice Çevreyi ve Doğayı Koruma, Turizmi  Geliştirme adı altında (YENÇEV) dernekleşti. Platformun dernekleşmesinin amacı hukuki çalışmalarda meydana gelen harcamalar için yasal bir zemin oluşturmak.

Bilindiği gibi, Yazıköy ve Tir Muhtarlıkları adına açılan davalarda mahkeme  ve avukat masrafları için ekonomik güce de ihtiyaç duyuluyor. Mahkeme masrafları ve diğer giderler de derneğin sağladığı kaynaklardan karşılanıyor. Mahkemenin  15 bin 500 TL’lik bilirkişi ücreti isteği Türkiye’nin en eski derneklerinden birisi olan Türkiye Ormancılar Derneği’nden borç alınarak kapatıldı.  İkinci davanın bilirkişi ücreti ise mahkeme veznesinden  talepte bulunularak karşılandı.

Dernek  üye ve bağış kampanyalarıyla bu giderleri karşılamaya çalışıyor. Bu anlamda derneğin desteğe ihtiyacı bulunuyor.

İlçemizdeki kuruluşlarla hemşehrilerimizin derneğe katkı  ve destek vermeleri isteniyor.