KARABÜK’TE 28 BİN YENİCELİ YAŞIYOR

KARABÜK’le Yenice’nin tanışması 1953 yılında oldu. Yenice, 1953 yılına kadar Devrek’in bir bucağı iken , Demir Çelik Fabrikaları’nın büyüttüğü Karabük ilçe yapılınca buraya bağlandı.

Böylece, Karabük Safranbolu’nun bir köyü olmaktan çıktı  ilçe merkezi yapıldı. Yenice’de bu yeni ilçenin tek bucağı oldu.

Yenice’nin Karabük’e bağlılığı 1987 yılına kadar sürdü. Yenice ilçe yapılınca bu kez il olarak Zonguldak’a bağlandı. 1995 yılında ise yeniden yolu Karabük’le kesişti. Çünkü, Karabük il yapılmış ve Yenice’de bir ilçe olarak eski kazasına bağlanmıştı.

O günden bu yana birliktelik sürüyor.

Karabük nüfusunun yaklaşık dörtte biri Yenicelilerden oluşuyor.  Karabük’te tam 28 bin Yeniceli yaşıyor. Karabük’te yaşayan Yeniceliler arasında her meslekten insan bulunuyor. Esnafı, doktoru, mühendisi, avukatı, öğretmeni, işçisi  vb. Ancak, Yenice  nüfusunun dörtte birini bu ile gönderirken ne yazık ki, sivil toplum örgütlerinde, meslek odalarında, sendikalarda aynı ağırlıkta temsil edilemiyor. Siyasi partilerde de Yenice’nin çok fazla ağırlığı bulunmuyor.

2016 yılı sonu itibariyle Yenice ve köylerinde toplam 20 bin 186 kişinin yaşadığı göz önüne alınırsa, Karabük’te Yenice’den fazla Yenicelinin yaşadığı ortaya çıkıyor.