Eski KAHDER Başkanı Murat Orhan’dan SPK ve Kamuoyuna duyuru :

Eski KAHDER Başkanı Murat Orhan’dan

SPK ve Kamuoyuna duyuru :

“Hakim hissedarlar KARDEMİR AŞ. ile ticaret yapamaz”

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği eski Başkanı Murat Orhan, KARDEMİR AŞ.’nin hâkim hissedarlarına ait şirketlerinin KARDEMİR ile ticaret yapmasının olanaksız hale geldiğini söyledi.
Murat Orhan yaptığı açıklamada, hâkim hissedarlardan Çağ Çelik ve Yolbulan AŞ.’nin KARDEMİR ile ticaret yapmasının hukuken mümkün olmadığını ifade ederek, “Karabük’te bulunan haddehanelerin tek tek kapanması üzerine, Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği (KAHDER) Başkanı iken başlattığım hukuk mücadelesi neticesinde; ‘T.C. Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/278 Esas sayılı dosyasından vermiş olduğu 11/05/2018 tarihli kararı ile Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin sahibi oldukları ilişkili şirketler Çağ Çelik A.Ş. ve Yolbulan A.Ş.’nin Kardemir’le ticaret yapmasına imkan sağlayan; 01.11.2017 Tarihli Kardemir A.Ş. Genel Kurulu’nun 4. maddesinin yürütülmesi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 449. maddesi gereğince Mahkemece teminatsız geri bırakıldı. Görevli ve yetkili mahkemenin verdiği karar uyarınca; tamamı halka açık ve SPK’ya bağlı bir ortaklık olan KARDEMİR AŞ. ile ilişkili şirketler Çağ Çelik AŞ. ve Yolbulan AŞ.’nin ticaret yapması artık hukuken mümkün değildir. Dolayısıyla, Kardemir Yönetim Kurulu Üyeleri Kamil Güleç, Hüseyin Çağrı Güleç, Burak Yolbulan, Murat Yolbulan ve Mustafa Yolbulan’la ilişkili olan Yolbulan A.Ş. ve Çağ Çelik A.Ş. Şirketleri bundan sonra KARDEMİR AŞ. ile ticaret yapamayacaktır” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Öz’e çağrı 
Murat Orhan, Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz’e de çağrıda bulunarak açıklamasını şöyle devam etti:  “Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/278 e. sayılı dosyasından verilen; 01.11.2017 tarihli genel kurul toplantısının ‘4’ no’lu maddesindeki ticaret yapma yetkilerinin yürütülmesinin geri bırakılmasına dair 11.05.2018 tarihli mahkeme kararı bir ihtiyati tedbir kararı olup, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’num 398. Maddesinde; “ihtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymayan veya tedbir kararına aykırı davranan kimse, bir aydan altı aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır. biçimindeki emredici hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla, bu ihtiyati tedbir kararına uyulmaması halinde KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz ve Yönetim Kurulu Üyelerinin hukuki ve cezai sorumluluğunun doğacağı açıktır. Devletimiz tarafından 2017 yılı Kasım ayında KARDEMİR AŞ.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığına atandıktan sonra KARDEMİR’in hammadde (cevher, kömür) alımlarında uyguladığı ihale – pazarlık mücadeleleri ile bir önceki 6 aylık döneme göre şirketin karlılığını dört kat artıran Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz’ün bu konudaki mahkeme kararının da gereğini yapacağına olan inancımız tamdır.”