BİM SEVKİYAT DEPOSU KARABÜK’E Mİ GİDİYOR?

BİR süre önce halka müjde verilerek kurulacağı açıklanan BİM Sevkiyat Deposuyla ilgili gelişmeler merakla bekleniyor. BİM’in Bölge Deposu işinden bir süredir ses seda çıkmıyor.

BİM’in hazineden 30 bin m2 arsa satın alarak  kuracağı söylenilen deposunun Karabük’e kaydırılabileceği söylentileri de yoğunlaştı.

Açılmasıyla birlikte 100 kişiye iş olanağı yaratacağı bildirilen deponun mutlaka Yenice’mizde kurulması için çaba gösterilmesi de isteniyor.

Bilindiği üzere , Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li Mehmet Ali Şahin de bu ko­nu­da Ye­ni­ce­li­le­re müjde ver­miş­ti. Bu haber üze­ri­ne Ye­ni­ce­li­ler­de büyük bir bek­len­ti oluş­muş­tu. Ko­nuy­la il­gi­li ge­rek­li açık­la­ma­la­rın

ya­pıl­ma­yı­şı halk­ta te­dir­gin­lik ya­ra­tı­rken bu işin  başka bahara mı kaldığı yorumları yapılıyor.