19 MAYIS DA BURUK KUTLANDI

19 MAYIS Ata­türk’ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı da bu yılda da korona virüsten dolayı buruk kut­la­ndı.

Diğer bay­ram­lar­da ol­du­ğu gibi 19 Mayıs 2021 Çar­şam­ba günü saat 09.30’da 15 Tem­muz

De­mok­ra­si Mey­da­nın­da­ki Ata­türk Anıtı’na çe­lenk su­nu­ldu, saygı du­ru­şun­da bu­lu­nu­la­rak İstik­lal Marşı oku­ndu.

Daha sonra öğ­ren­ci­ler şiir ve kom­po­zis­yon oku­dular.

Bu et­kin­lik­le­rin ar­dın­dan 19 Mayıs Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı buruk bir şe­kil­de sona erdi.